Bilhuset i Lindome AB är en Kontrollerad bilverkstad

Varför ska jag använda en KBV-verkstad?
Därför att det ger dig som kund trygghet och kvalité!
För att säkra kvaliteten på de service- och reparationsarbeten som
bilverkstäderna utför och samtidigt underlätta för dig som kund, har
branschen tillsammans med Konsumentverket, Bilprovningen och
bilförsäkringsbolagen byggt upp ett frivilligt system för kvalitetssäkring -
Kontrollerad Bilverkstad.
Väljer du en Kontrollerad Bilverkstad kan du alltid förvänta dig ett
fackmässigt utfört arbete. Du kan också förvänta dig att det slutliga
priset stämmer med den prisuppgift du fått på förhand och att
verkstaden gör allt för att lösa eventuella reklamationsärenden så
smidigt som möjligt.
För att du ska vara säker på att verkstaden lever upp till de här kraven
görs slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller på de bilar som
verkstaden reparerat. Kontrollerna utförs av Bilprovningen.
Verkstaden ställer upp på slumpmässiga
och oanmälda kontroller

Vid stickprovskontrollerna synas den tekniska kvaliteten på de arbeten
som utförts. Då kontrolleras också att de arbeten som beställts och
debiterats verkligen gjorts och att de är fackmässigt utförda.
Klara besked redan när du lämnar bilen
Verkstaden tillämpar de villkor som Konsumentverket tagit fram i
samarbete med branschen, "Verkstadens reparationsvillkor". I
kundmottagningen kan du få villkoren i dess helhet.
Rätt till prisuppgift
Om det arbete du beställer kostar tusen kronor eller mer, har du rätt till
en skriftlig prisuppgift. På så sätt slipper du otrevliga överraskningar när
du hämtar ut bilen. Om verkstaden inte kan bedöma kostnaden
omedelbart, blir du i stället informerad senare om kostnaden, men alltid
innan arbetet påbörjats. Det pris verkstaden lämnar kan antingen vara
ett fast pris, ett högsta pris eller ett ungefärligt pris.
Kopia av beställningen
Du har alltid rätt till en skriftlig kopia av beställningen. Den är till för att
undvika missförstånd om vilket arbete som beställts. På beställningen
ska även leveransdag framgå så att du vet när du kan hämta bilen,
såvida bilen inte blir klar samma dag.
Besked om tilläggsarbeten
Om verkstaden under arbetets gång upptäcker behov av reparationer,
som är lämpliga att göra samtidigt med det beställda arbetet, men som
ursprungligen inte beställts, kontaktar de dig och frågar om du vill ha det
utfört. Om verkstaden inte kan nå dig inom skälig tid kan de ändå utföra
tilläggsarbetet, om priset är lågt i förhållande till det arbete som du
beställt. Eller om det finns särskilda skäl att anta att du vill få det utfört.
Verkstadsarbeten med garanti!
Alla verkstäder som är med i Kontrollerad Bilverkstad lämnar garanti på
de arbeten som utförs. Garantin gäller under tolv månader eller max
1000 mil, beroende på vad som först infaller. För reservdelar och
tillbehör lämnas ibland längre garanti av respektive leverantör till
verkstaden. Verkstaden måste alltid uppmärksamma dig på eventuella
skillnader i garantilängd. Men garantin gäller inte provisoriska
reparationer eller reparationer som verkstaden avrått dig från.
Verkstaden har heller inget ansvar om de kan visa att felet beror på
delar som du själv tillhandahållit.
Förutom att du får garanti har du alltid möjlighet att reklamera fel i upp
till två år, enligt reglerna i konsumenttjänstlagen.
Om du och verkstaden ändå inte kommer överens?
Om tvist uppstår om reparationen, och ni inte kan lösa den, kan du får
hjälp hos den kommunala konsumentvägledningen. Rådgivningen är
gratis.
Du kan också få tvisten prövad hos Allmänna reklamationsnämnden
(ARN), helt kostnadsfritt. Verkstäder som är godkända som Kontrollerad
Bilverkstad har åtagit sig att alltid följa ARNs rekommendationer.
Se även: www.kbv.nu