Miljöansvar
Bilhuset följer gällande krav på
återvinning och destruering av oljor och
byteskomponenter och samarbetar med
för detta certifierade leverantörer.